DISCLAIMER

UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID


DKW Woonvision besteedt veel tijd en aandacht aan de inhoud van deze site. Desondanks geeft DKW Woonvision geen garanties op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de (prijs)informatie op deze site. De verstrekte informatie op deze site kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. DKW Woonvision geeft geen garanties voor het ononderbroken functioneren van deze website. DKW Woonvision aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit- of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website. Hoewel DKW Woonvision alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is DKW Woonvision niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

INFORMATIE VAN DERDEN


Verwijzingen naar sites die niet door DKW Woonvision worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel DKW Woonvision uiterst zorgvuldig is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud, actualiteit, volledigheid, kwaliteit en het functioneren daarvan. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door DKW Woonvision worden onderhouden wordt afgewezen. De bezoeker is ten alle tijden verantwoordelijk voor het lezen en naleven van de privacyverklaringen en gebruiksvoorwaarden die op de gelinkte sites staan vermeld.

GEBRUIK VAN COOKIES


DKW Woonvision kan gebruik maken van cookies. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u dit in uw browser uit te schakelen. Het uitzetten van cookies kan de functionaliteit van onze website beperken.

AUTEURSRECHTEN EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN


DKW Woonvision behoudt alle rechten met betrekking tot de op deze site gepresenteerde informatie, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot teksten, logo's, handelsmerken en grafisch materiaal. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van DKW Woonvision.